LORCH Q system

Zariadenie - LORCH Q System

Q SystemTento systém slúži na vizualizáciu permanentných parametrov procesu v a registrovanie zmien v aktuálnom profile. Vďaka tomu môžu byť rozoznané kritické faktory kvality (odchýlky)  ešte počas výroby.

Vďaka monitorovaniu zváracieho prúdu, zváracieho napätia, chladenia a všetkých ostatných požiadaviek na zváranie špecifického postupu je zabránené nadmernému množstvu nepodarkov. To výrazne mení čas a peniaze. 

Ďalší softvérový balíček pre externý počítač umožňuje vytváranie testovacích programov, vyhodnocovanie a archiváciu dát výsledkov zvárania.

Button