Technológia SAPROM

SaPromTechnológia SAPROM - inovácia od LORCH

Už 50 rokov je LORCH známy ako jeden z najinovatívnejších podnikov a motorov pokroku zváracej techniky. Perfektným príkladom prínosu firmy LORCH je technológia Saprom, ktorá sa začala zavádzať s cieľom dostať pulznú technológiu tam, kde je dnes. Práve aktuálna 4. generáciu technológie Saprom je pulzné MIG-MAG zváranie kvalitnejšie, rýchlejšie a produktívnejšie než kedykoľvek predtým.

Vývoj technológie Saprom

Keď sa presnejšie pozrieme späť na vývoj pulznej zváracej techniky, tak už pred 20 rokmi bol pulz v oblastiach hliníka absolútnym "state of the art "a je ním dodnes. Dnes je takmer všade, kde sa zváraním zarábajú peniaze, neodmysliteľným pomocníkom. Nakoniec došlo k navýšeniu rýchlosti pulzného zvárania u ocele a nerezu až o 48% - vďaka technológii SpeedPulse a to pri zvýšenie hospodárnosti a zlepšenie kvality zvaru z pohľadu prievaru, prísunu tepla, deformácií a vyhoreniu legujúcich súčastí. Vďaka vysokej kvalite zvaru oproti klasickým  MIG-MAG procesom sa často môžu vynechať nákladné  práce naviac. To dnes robí technológiu Saprom dvojnásobne  produktívnu ako bežné pulzné zváranie. Nezanedbateľný je aj prínos ergonómie a zníženie  záťaže hlukom až na polovicu.

Pokrok Saprom

Podpora Speed procesov

"Náskok vďaka rýchlosti" - znamená vyššiu rýchlosť zvárania a to nielen pri pulze. LORCH a jeho technológie Speed ​​umožňujú jednoduché a produktívne zváranie, jedno či MIG-MAG, MIG-MAG-Puls alebo zváranie koreňa a stúpavých zvarov.

Speed