SpeedPulse

TECHNOLÓGIA SPEEDPULSE

Táto technológia zabezpečuje až o 48% rýchlejšie zváranie, hlbší a pevnejší zvar vďaka čomu je vaša práca omnoho produktívnejšia a denne tak môžete zvárať o niekoľko metrov viac ako s inými zváracími zariadeniami.

Technológia SpeedPulse - až o 48 % rýchlejší

Kľúčom ku zrýchleniu zvárania je schopnosť zvýšiť výkon tavenia prídavného materiálu. Doteraz znamenal 1 puls vždy len jednu kvapku. Špecialistom z firmy LORCH sa podarilo nájsť spôsob, ako túto kvapku pretiahnuť a umožniť tak kontrolovaný a takmer plynulý prenos materiálu do tavnej kúpele. Za vedúcou pulzovanou kvapkou vždy nasleduje druhý, cielene regulovaný, prenos materiálu podobný sprchovému oblúku. Omnoho rýchlejší pri manuálnom zváraní a vynikajúci tiež pri automatizácii. Pri zváraní ušľachtilej ocele rýchlejší až o 30% a pri bežnej oceli dokonca až o 48% rýchlejší. Toto všetko pri najlepšej pulznej kvalite a s výrazne lepšou ovládateľnosťou.

Hlbšie prevarenie – pevnejšie a tichšie

Zvar má zmysel len ak je bezpečne zachytený jeho koreň (len vtedy môže trvalo plniť svoj účel). SpeePulse zabezpečuje hlbšie a pevnejšie prevarenie ako môžeme vidieť aj na obrázku. Ideálne aj pre hliník. Pri tom všetkom je zváranie dokonca omnoho tichšie (až o 10dB nižšia hladina hluku čo predstavuje skutočné zaťaženie pre ucho až o polovicu).

Jednoduchšie zváranie, menej práce viac zvarených metrov

SpeedPulse zjednodušuje zaobchádzanie s energiou čo dokazuje aj stabilita oblúku pri zváraní s touto technológiou. Ostrý koniec drôtu pre to najjemnejšie vedenie zvaru v celom rozsahu prúdu. Už žiadny prechodový oblúk s rozstrekom ako u obvyklého MIG-MAG zvárania. Žiadnu cievku s drôtom už nebudete vďaka SpeedPulse meniť zbytočne. Dokonca 1 mm plechy budete môcť zvárať drôtom o priemere 1,2 mm, bez prechodu a prerušenia – až k maximu prúdu. Táto technológia robí celý proces celkovo chladnejší. Už žiadne práce navyše počas a po zváraní.

Ideálny hlavne pre oceľ

Náklady a dodržiavanie termínov je pri zváraní veľmi dôležité. Prečo teda nezvárate oceľ pulzom. Odpoveď je pravdepodobne „Pretože pulzné zváranie je na oceli pomalšie ako štandardné MIG-MAG“. Nie v prípade technológie SpeedPulse. Aj v tejto oblasti je jasne lepší a ľahko ovládateľný. Čím vyšší prúd, tým vyšší prínos k rýchlosti postupu zvárania. Pritom je zabezpečená dizajnová kvalita pulzného zvárania. Preto sú zváračky s technológiou SpeedPulse ideálne pre Vašu výrobu.

Video porovnanie

Pozrite si video z LORCH TV kde môžete jasne vidieť výhody technológie SpeedPulse oproti bežnému pulzu.

https://www.youtube.com/watch?v=Saw-2Nf0QJ0