LORCH Control

Zariadenie - LORCH Control

LORCH ControlDigitálna dátová linka spojuje všetky riadené prvky systému: rotačný stôl, zvárací zdroj, posuv studeného drôtu a ďalšie možnosti.

Formovací plyn, pneumatické osy atd. Tu sa riadia všetky procesy, od zváracieho prúdu po odhalovanie chýb a diagnózu. Hlavnou jednotkou zariadenia Control je parametrová automatika, ktorá reguluje priebeh všetkých procesov v pozadí. Je veľmi jednoducho ovládatelný a disponuje funkciou 3 kroky a zváraj perfetkne:

1. Priemer dielca
2. Rýchlosť posuvu drôtu
3. Nastavenie zváracieho zdroja

Automatické zváranie nikdy nebolo jednoduchšie

Prekrytie TIG zvaru so studeným drôtom u automatického procesu je veľmi náročný proces. Je nutné uskutočňovať množstvo skúšok matematického testovania a to vždy a znova od začiatku pri každej zmene priemeru obrobku. S LORCH Control je možné doladenie všetkých parametrov kedykoľvek. Ak raz zmeníte priemer, jednotka Conrol si vaše požiadavky zapametá a potrbné korekcie ihneď vykoná. Všetky nastavenia sa vykonávajú v jasnom textovom popise. Všetko čo budete chcieť do budúcnosti zvárať si jednoducho uložíte do pamäti - až 100 rôznych Jobov.

Button