Prezentácia firmy LORCH na Žilinskej univerzite

Prednáška LORCH na Žilinskej univerzite

DSC 0085

Dňa 06.10.2015 sa konala pod záštitou Žilinskej Univerzity - katedry koľajových vozidiel a Výskumného ústavu zváračského (VUZ) prezentácia produktov a technologických riešení firmy LORCH. Na tejto akcii bol hlavný prednášajúci Prof. Dr.-Ing. G. Wilhelm, ktorý hovoril o aplikáciach vysokovýkonného MSG zvárania pri stavbe koľajových vozidiel. Prezentácie sa zúčastnili firmy zo železničného priemyslu ako sú napríklad PPS Detva, Zastrova, APC, ŽOS a iné. Na prezentácií sa zúčastnil aj Slovenský dodávateľ značky LORCH firma Solík SK, s.r.o. z Považskej Bystrice. Predstavené boli produkty firmy LORCH radu S - Saprom "SpeedPulse" spolu so všetkými "Speed procesmi". Diskutovaných bolo tiež niekoľko príkladov, kde boli speed procesy úspešne využité k zefektívneniu a kvalite aplikácií. Boli tu tiež predstavené reálne príklady u zákazníkov, ktoré si môžete pozrieť v nasledujúcej prezentácii Seminár koľajových vozidie Žilina.pdf.

Norma EN 15085-5 certifikácia

Je dobre známe, že firma LORCH na základe svojho programu IQ  Welding Spezial dokáže rýchlo a efektívne spĺňať požiadavky na normu EN 1090.

Ďalším bodom bola prezentácia zabezpečenia kvality pre normu 15085-5 - Zváranie koľajových vozidiel a komponentov. EN 15085-5 odkazuje na EN ISO 3844. Pri tejto norme je požadované aby boli vo vhodných intervaloch kontrolované najdôležitejšie parametre (I, U, Vs). V EN 15085-5 je tiež požadovaná kontrola dodržiavania WPS počas zvárania. Zároveň norma umožňuje zníženie množstva skúšok pri zvaroch kvality CP B a CP C1, pokiaľ je použité plno mechanizované alebo automatizované zváranie a monitoring procesu. Sledovanie základných parameterov, vyhodnocovanie a analýza týchto dát v reálnom čase zabezpečujú rôzne monitorovacie systémy zvárania ako sú napríklad Datamanager alebo Checkpoint, tak aj LORCH disponuje monitorovacím systémom LORCH Q-Data.

Monitorovací softvér Q-Data

Na zabezpečovanie monitoringu procesu zvárania bol predstavený účastníkom PC softvér Q-Data. Jedná sa o počítačový softvér, ktorý dokáže dokumentovať, vyhodnocovať a analyzovať parametre zvárania a tie pretransformovať do jednoduchého počítačového softvéru pomocou USB, Ethernetu alebo WLAN-om do Vašej firemnej siete. Na základe toho môžete optimalizovať Vaše zváracie nastavenia tak, aby boli zhodné s normou EN 15085-5. 

ResizedImage600186 Q Data Lorch Solik

Dokumentácia Q-Data
Zaznamenávané zváracie dáta sú prehľadne zobrazené tabuľkovou formou a možno ich ľahko identifikovať prostredníctvom 
rôznych možností filtrov a vyhľadávaní.
Vyhodnotenie Q-Data
Zváracie dáta môžu byť vyhodnocované v zlúčenej forme, napr. pre vyťaženie stroja alebo zváracieho pracoviska. 
Na želanie je možné poskytovať individuálne výstupy.
Analýza Q-Data
Jednotlivé priebehy zvárania môžu byť analyzované pomocou diagramov priebehov prúdu, napätia, rýchlosti posuvu a prietoku plynu.

Dodávateľ LORCH na Slovensku

Toto stretnutie firiem, profesionálov z LORCH-u a Slovenských distribútorov bolo poučné a veľmi informatívne pre všetky strany. Kto z Vás sa na tejto konferencii nemohol zúčastniť, môže kedykoľvek kontaktovať Slovenského zástupcu firmy LORCH - Solík SK, s.r.o. a detailne sa informovať o tejto problematike.

Kontaktovat