SpeedRoot

TECHNOLÓGIA SPEEDROOT

Vďaka tejto technológií budete schopný zvárať srýchlosťou metódy MIG-MAG a takmer takou istou kvalitou zvaru ako u TIG. To Vám ušetrí čas, náklady a zabezpečí takmer totožnú kvalitu zvaru.

MIG namiesto TIG pre zváranie koreňa

Pre zváranie koreňa a teda pre spájanie materiálu s čo najmenej pórmi bola doteraz jasná voľba zváracej metódy – TIG. Bolo to také jednoduché ako pomalé. Prečo sa teda nevyužívali MIG-MAG metódy, ktoré by boli omnoho rýchlejšie ako TIG? Hlavným dôvodom bola bezchybnosť zvaru, ktorá bola s metódou MIG-MAG nemožná. Vývojári z firmy LORCH však objavili spôsob, ako môže byť dosiahnutá takmer identická kvalita zvaru ako pri TIG zváraní – technológiu SpeedRoot, ktorá kombinuje kvalitu TIG zvárania a rýchlosť MIG-MAG.

Hlavné je zostať „cool“

Vždy keď sa uvažovalo o zváraní koreňa metódou MIG-MAG, uvažovalo sa o obvyklom krátkom oblúku, aby zváranie prebiehalo s čo najmenšou energiou. Avšak pre uvoľnenie skratu, nevyhnutného pre proces, sa napätie prúdu zvyšuje tak rýchlo, že prechod materiálu prebieha takmer ako explózia. Tavenina sa prepadá alebo je zvar príliš silno a nepravidelne tlačený cez medzeru. Pokiaľ sa ale jednoducho zníži energia, rýchlo vzniká nebezpečenstvo, že zvar nebude dostatočne hutný.

Riešením je technológia SpeedRoot

High-endová regulačná technika zaisťuje „chladný“ prechod materiálu s následným uvoľnením skratu a cielene zníženou energiou. Ani zlomok energie nevyjde nazmar. Vynaložená je len presne taká veľkosť prúdu a napätia, ktorá zaručuje vysokú stabilitu procesu a zaisťuje perfektný, mierne vypuklý zvar.

Perfektná vlna

Rozhodujúcim faktorom procesu technológie SpeedRoot je načasovanie procesu. Technológia v závislosti na polohe využíva vlnenie taveniny, aby podporila oddelenie kvapiek a výrazne znížila potrebnú energiu. Pri tom vznikajúci efekt je v princípe porovnateľný s efektom, ktorý vzniká pri aktívnom posuve drôtu dopredu a dozadu u reverzibilných systémov podávačov. Keďže SpeedRoot funguje čisto na báze regulácie procesorom,nie sú nutné žiadne drahé hardvérové doplnky, čo pre Vás predstavuje značné úspory.

Produktívnosť a jednoduchosť = SpeedRoot

Jednoduché ovládanie a perfektná manipulácia sú kľúčom k maximálnej produktivite. Kto už niekedy zváral pomocou metódy SpeedRoot a premostil 4 mm medzeru medzi 3 mm silnými plechmi bez kývavého pohybu a pritom vytvoril dokonalý zvar, ten už nebude chcieť zvárať inak. A ten kto ešte nevyskúšal zdroje disponujúce technológiou SpeedRoot , práve teraz je ten pravý čas. Okrem jednoduchosti procesu bude zváranie približne až 3x rýchlejšie. Znamená to maximálnu produktivitu pre zváranie koreňa.

Video porovnanie

Pozrite si video z LORCH TV kde môžete jasne vidieť výhody technológie SpeedUp oproti bežnemu TIGu.

https://www.youtube.com/watch?v=D1_suRhA_EM