SpeedCold

TECHNOLÓGIA SPEEDCOLD

SpeedCold je technológia, ktorá zabezpečuje "chladný" proces zvárania a optimálne zníženie energie. Pomáha pre vysoko produktívne zváranie tenkých plechov s minimálnym rozstrekom.

Oceľ a nerezová oceľ – až o 40% rýchlejšie zváranie tenkých plechov

Pri zváraní tenkých plechov je veľmi dôležité ovládanie oblúka. Vnesená energia sa rýchlo znižuje, ale výsledok „chladného“ procesu zvárania je tomu zodpovedajúci – veľký rozstrek a menej stabilné chovanie oblúka. Dôsledkom je omnoho viac práce. Toto nie je práve najproduktívnejšia práca a preto inžinieri firmy LORCH vyvinuli technológiu SpeedCold, vďaka ktorej je zváranie tenkých plechov až o 40% rýchlejšie a to pri zabezpečení vysokej kvality.

Perfektné MIG-MAG zváranie plechov od 0,5 mm

Zatiaľ čo krátky oblúk MIG-MAG sa u oceli a nerezovej ocele dostáva na svoje hranice už pri 1 mm plechov, SpeedCold toho zvládne omnoho viac. Dokonca len 0,5 mm silné plechy je možné pomocou SpeedCold zvárať spoľahlivo a takmer bez rozstreku. Pokiaľ predsa len niekedy dôjde k rozstreku, nie je nutné hneď brať náradie. Rozstrek je pri SpeedCold zváraní tak chladné, že spravidla nedrží. Stačí ho len zotrieť rukavicou a môžeme pokračovať v práci.

 

Optimálny pre kútový, preplátovaný zvar alebo spoj natupo

Práve na zváranie tenkých plechov natupo, preplátovaných a kútových zvarov bola vyvinutá technológia SpeedCold. Regulácia SpeedCold riadi priebeh procesu tak presne, že behom milisekúnd reaguje na zmeny oblúka. Výsledkom je extrémne stabilný oblúk a vynikajúca kontrola tavného kúpeľa. SpeedCold disponuje vynikajúcimi vlastnosťami pre modelovanie zvarov a premostenie medzier, takže zvárač môže optimálne reagovať napr. vtedy, keď dôjde k deformácii materiálu.

Nábehové farby ukazujú rozdiel

Vnesené teplo do dielca je podstatným faktorom pre mieru prípravných a následných prác, ktoré sú potrebné pre získanie správneho výsledku zvárania. Čím menšie je vnesené teplo, tým menšia deformácia a tým menej zbytočnej práce je nutné vykonať, aby sa materiál dostal do požadovaného tvaru. Každý joul menej má cenu zlata. Technológia SpeedCold vydáva len toľko energie ako je potrebné v danej časti procesu, je vnesené teplo až o 25% nižší než u bežného MIG-MAG zvárania. To je dôležité práve u CrNi ocele. S jej nižšou tepelnou vodivosťou a silnejšou tendenciou k deformáciám, je zníženie vneseného tepla vďaka procesu SpeedCold významnou výhodou v praxi. Tiež pri zváraní pozinkovaných plechov záleží na minimálnom opaľovaní a tým lepšiemu zachovaniu protikoróznej ochrany.